Soutěž

Centrum bezpečnějšího internetu vyhlásilo soutěž na tvorbu pravidel bezpečnosti internetového provozu.

 

Cíl soutěže

Vytvořit návrh pravidel internetového provozu, který bude obsahovat sadu pravidel chování a značek, které usnadní začínajícím uživatelů lépe pochopit nástrahy internetu a způsoby jak se jim vyhnout, aniž by způsobili újmu sobě nebo druhým. Součástí návrhu musí být soubor technických podmínek pro přístroje využívané k přístupu a pohybu na internetu, aby neohrožovaly své majitele, ani ostatní účastníky internetového provozu.


BEZpečnost Internetového Provozu
Soutěž o ceny v hodnotě přes 30.000,- Kč!
Pojďme společně tvořit pravidla informační dálnice!
Pravidla silničního provozu jsou dána zákony. Platí Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a Vyhláška č. 82/2012 Sb. o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích (vyhláška o technických silničních kontrolách).
Na silnicích je to snadné – pravidla jsou dána zákonem, všichni je musí znát. Řidiči musí mít průkaz a dokonce i chodci musí pravidla respektovat, jinak mohou být i oni potrestáni.
Auta zpravidla jezdí jedním směrem, vpravo (univerzální pravidlo pravé ruky), mají své značky a povinnou technickou kontrolu.
Na internetu je to jiné – pravidla neexistují, lidé se domnívají, že jsou tam anonymní a podle toho se chovají. Neplatí tam často ani pravidla slušnosti, nevydává se řidičský průkaz, každý používá jiné zařízení bez povinnosti zabezpečit jakoukoliv úroveň bezpečnosti. Je to vlastně takový slum, kde si každý staví a boří, co chce. Lidé se často okrádají, hrabou se v cizích přístrojích a ještě se tím chlubí, svým chováním mohou dokonce způsobit fyzickou smrt.
Neexistuje žádná technická kontrola přístrojů používaných na této informační dálnici.
Chceme to zlepšit! I na internetu by měl zavládnout řád, který budou jeho uživatelé respektovat!
Centrum bezpečnějšího internetu proto vyhlašuje soutěž na tvorbu pravidel bezpečnosti internetového provozu.
Podrobnější informace
www.iBEZIP.cz
Průběh soutěže
 Vyhlášení soutěže: 1.12.2016
 Ukončení soutěže: 21.1.2017
 Vyhlášení výsledků: 7.2.2017 – na Den bezpečnějšího internetu
Cíl soutěže
Vytvořit návrh pravidel internetového provozu, který bude obsahovat sadu pravidel chování a značek, které usnadní začínajícím uživatelů lépe pochopit nástrahy internetu a způsoby jak se jim vyhnout, aniž by způsobili újmu sobě nebo druhým. Součástí návrhu musí být soubor technických podmínek pro přístroje využívané k přístupu a pohybu na internetu, aby neohrožovaly své majitele, ani ostatní účastníky internetového provozu.
Kritéria soutěže
Soutěžní příspěvky budou bodovány na škále od 1 – 5, přičemž více bodů znamená lepší hodnocení
1. Komplexnost – pravidla a značky musí pokrývat základní problémy a úskalí užívání internetu.
2. Uspořádánost – logická struktura a provázanost pravidel a značení
3. Grafické provedení – hodnotí se nápaditost a intuitivnost, např. aby na první pohled bylo patrné, čeho se značka týká (příkladem částečného řešení je značení PEGI).
Soutěžní kategorie
Soutěží se ve dvou věkových kategoriích:
1. 12 – 18 let: Již zkušení uživatelé internetu, kteří jsou obvykle zběžně seznámeni s pravidly silničního provozu
2. Senioři ve věku 60+: Zkušení lidé, kteří znají život, včetně pravidel silničního provozu, ale mají většinou méně zkušenosti s užíváním internetu.
Ceny
Soutěží se o věcné ceny v celkové hodnotě přesahující 30 tisíc korun. Patří sem zejména tablety, ale také online hry, dárkové předměty a software.
Zvláštní cena
Zvláštní cena bude udělena nejlepšímu návrhu, na kterém zřetelně pracovali společně senioři se svými vnoučaty.
Doporučení:
 Pro soutěžní příspěvky doporučujeme navštívit a prostudovat stránky Centra bezpečnějšího internetu:
o www.saferinternet.cz,
o www.stoponline.cz,
o www.bezpecne-online.cz,
o www.pomoconline.cz,
o www.seniorionline.cz
Kontakt:
Národní centrum bezpečnějšího internetu,
Prvního pluku 347/12a, 186 00 Praha 8
www.saferinternet.cz; e-mail: soutez@saferinternet.cz


 

Městská knihovna Vodňany, Bavorovská 83, 389 01 Vodňany, tel: 383 382 781, e-mail: sluzby@knihovna-vodnany.czTato stránka používá soubory cookies. Pokračováním v prohlížení této internetové stránky nebo kliknutím na tlačítko Souhlasím, souhlasíte s jejich použitím. Další informace Souhlasím