20. ročník Zeyerových Vodňan

20. setkání spisovatelů ve vodňanské knihovně, besedy na školách a  autorské čtení v galerii.


Zeyerovy Vodňany už po dvacáté

Ve středu 20. dubna 2016 uspořádala Městská knihovna ve Vodňanech, Městské muzeum a galerie ve Vodňanech a společně s nimi Jihočeský klub Obce spisovatelů 20. ročník Zeyerových Vodňan.

V dopoledních hodinách přivítala ředitelka knihovny Eva Laudová za přítomnosti starosty města Václava Heřmana a místostarosty města Milana Kodádka v knihovně 14 spisovatelů. Ti se se svými průvodci z řad knihovny, galerie a kulturního domu rozešli na besedy po vodňanských školách a spisovatelku Hanu Marii Körnerovou si odvedla na besedu do kavárny Colombina v kulturním domě paní Čečková pro členy Svazu postižených civilními chorobami.

Karel SýsEva Frantinová z Prahy besedovali ve Středním odborném učilišti a další hosté z Prahy – pan Otomar Dvořák, spisovatel historických románů a záhadolog - ve Střední rybářské škole a Luboš Y. Koláček upoutal svým vyprávěním 70 studentů soukromé střední školy TRIVIS.

V poslední střední škole ve Vodňanech, v gymnáziu, se uskutečnily 3 besedy. Studenti kvarty velmi příjemně překvapili spisovatele a scénáristu Jana Míku svým zájmem besedovat a povídání si ještě prodloužili. Další třídy navštívil strakonický básník Petr Šulista a českobudějovická spisovatelka a novinářka, předsedkyně Jihočeského klubu Obce spisovatelů, Hanka Hosnedlová.

Ani v základních školách jsme návštěvu spisovatelů nevynechali. V ZŠ Alešova u starších žáků odhaloval svá tajemství českobudějovický František Niedl, několikanásobný nositel ocenění Zeyerův hrnek a u mladších dětí velký znalec a specialista na strašidla Hynek Klimek z Javorníka.

V ZŠ Bavorovská besedovala spisovatelka Jaroslava Pixová z Putimi, znalkyně jihočeských mlýnů a mlynářských rodů. V další třídě písecký exkriminalista Ladislav Beran, který píše četnické detektivní povídky a příběhy. Třetí beseda byla s milevským literátem a znalcem hrdelního práva Vladinírem Šindelářem, kde prý napjatě poslouchali i ti největší rošťáci ze třídy.

Letos jsme bohužel nemohli zapojit do besedování ZŠ v Bavorově, protože se na poslední chvíli ze zdravotních důvodů omluvil básník Jaroslav Holoubek a z osobních důvodů se nedostavila spisovatelka Františka Vrbenská – oba z Prahy.

Na odpoledne byl naplánován výlet do Husince, kde jsme navštívili nově zrekonstruované Centrum Mistra Jana Husa s odborným výkladem. Oživili jsme si život Mistra Jana v kontextu  dějin středověké Evropy, přiblížili historii a proměny Husova rodiště a jeho působení v Praze na univerzitě a na kazatelně v Betlémské kapli. Prohlédli jsme si jeho literární dílo uložené v otočném stole a závěrečný audiovizuální program nám přiblížil Husův proces na kostnickém koncilu. Do Husince nás vezl pan Jiří Kubík cestou přes Stožice a pan Alois Gribáč nám vyprávěl celou dobu různé zajímavosti jak místopisné tak i ze života v této oblasti.

Po krátkém odpočinku se nachýlil čas přesunout se do městské galerie, kde se konalo od 18 hodin autorské čtení a předání literární ceny Zeyerův hrnek a ceny čtenářům knihovny. Večer zahájili kulturním programem žáci ZUŠ Vodňany. Poté následovalo předávání Zeyerových hrnků třem laureátům. Za román Do tmy převzala cenu paní Eva Veselá, matka Anny Bolavé, vlastním jménem Bohumily Adamové, rodačky z Vodňan a držitelky Magnesia Litera. František Niedl obdržel ocenění za román NekonečnoLadislav Beran za sbírku krimi příběhů Zločin přijde do půlnoci.

Novinkou večera bylo předání ocenění čtyřem vybraným čtenářům naší knihovny. Jako dlouholetá a nejstarší čtenářka knihovny převzala knihu dcera paní Marie Švarcové, která se nemohla dostavit ze zdravotních důvodů. Jako dlouholetý čtenář a čtenář roku 2016 byl vybrán pan Adolf Hraba. A ni na malé čtenáře jsme nezapomněli. Tadeáš Grabic dostal dárek jako dětský čtenář s největším počtem výpůjček a Abigail Petrášková jako nejmladší čtenářka.

Jako překvapení večera dostala paní Eva Laudová od pracovníků galerie krásný dort ve tvaru otevřené knihy jako poděkování za 20letou organizaci Zeyerových Vodňan. Ani chvilku neváhala a rozdělila se se všemi literáty i návštěvníky večera a osladila nám poslech autorského čtení, jehož vedení se ujala paní Hanka Hosnedlová. Povídání a čtení úryvků ze svých knih nám představili postupně Jan Bauer, Ladislav Beran, Jaroslava Pixová, Jan Míka, Hana Marie Körnerová, František Niedl, Vladimír Šindelář, Petr Šulista a Hynek Klimek.

Velký dík si zaslouží i pracovníci městské galerie, kteří připravili projekci fotografií z celé dvacetiletky našich setkání a my mohli zavzpomínat i na tváře, které k nám do Vodňan dlouho jezdily a již nejsou mezi námi. Těmito obrázky byl podmalován celý slavnostní večer.

Zeyerovy Vodňany 2016 jsou za námi. Ať žijí Zeyerovy Vodňany 2017!


 

Městská knihovna Vodňany, Bavorovská 83, 389 01 Vodňany, tel: 775 393 720, e-mail: sluzby@knihovna-vodnany.czTato stránka používá soubory cookies. Pokračováním v prohlížení této internetové stránky nebo kliknutím na tlačítko Souhlasím, souhlasíte s jejich použitím. Další informace Souhlasím